Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

STUDII DE DOCTORAT ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ

În Academia Română, organizarea studiilor universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare.

Academia Română este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) prin Şcoala Doctorală numită „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR). Organizarea studiilor universitare de doctorat se face pe baza Regulamentului SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.

Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.

 1. CS I Gabriela Marinoschi, e-mail: gabriela.marinoschi@acad.ro, gabimarinoschi@yahoo.com (conducător de doctorat afiliat la Institutul de Matematică Simion Stoilow)
 • Profil academic şi ştiinţific
  • Ecuații cu derivate parțiale;  Ecuații parabolice; Probleme cu frontiera liberă; Metode semigrupale și variaționale; Control optimal; Probleme inverse. În particular, cu aplicații în: medii poroase, dinamica populațiilor, biologie, medicină, chemotaxis, tranziții de fază, dinamica fluidelor.
 • Arii tematice
  • Analiza şi controlul ecuaţiilor cu derivate parţiale, probleme de identificare, matematică aplicată.
 1. CS II Oana Valeria Stamate, e-mail: oana.lupascu_stamate@ismma.ro, oana.lupascu_stamate@yahoo.com
 • Profil academic şi ştiinţific
  • Modelare matematică cu metode analitice şi probabiliste: procese stocastice, ecuaţii neliniare, abordări numerice.
 • Arii tematice
  • Ecuaţii neliniare şi modelare stocastică pentru procese de fragmentare, ruptură şi dinamica populaţiilor, analiza stocastică pe spaţii de configuraţii, metode numerice probabiliste.
 1. CS I Ioan STANCU, e-mail: stancu_minasian@yahoo.com
 • Profil academic şi ştiinţific
  • Modele de programare fracţionară cu aplicaţii în economie; Funcţii generalizat-convexe în programarea matematică; Programarea fracţionară neliniară; Modele de programare fracţionară cu mai multe funcţii-obiectiv; Programarea fracţionară fuzzy; Tehnici de transport în programarea fracţionară; Programarea fracţionară stochastică; Programarea fracţionară cu date inexacte.
 • Arii tematice
  • Programare stochastică, optimizare multi-obiectiv.
 • Valentin Ionescu
  • Înmatriculat la data de 1.11.2017, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Exacte, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc- Caius Iacob”, conducător ştiinţific Acad. Marius IOSIFESCU până la data de 9.12.2020, transferat în ianuarie 2021 la conducătorul ştiinţific Dr. CS I Ioan STANCU

Conținutul programelor de pregătire bazat pe studii universitare avansate:

Informații despre standardele de elaborare a tezei de doctorat:

In elaborarea tezei de doctorat candidatul va trebui să ţină cont de următoarele două principii:

 1. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea surselor pentru pentru orice rezultat prezentat;
 2. Doctorandul este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea informaţiilor şi a demonstraţiilor prezentate, precum şi a opiniilor exprimate în teză.

În plus, candidatul va urmări următoarele aspecte:

 1. Pentru relevanţa ştiinţifică:
  1. Teza va conţine rezultate originale şi relevante din punct de vedere ştiinţific;
  2. Teza va include demonstrațiile la rezultatele originale prezentate;
  3. Teza va prezenta motivaţii pentru noţiunile sau definiţiile principale introduce;
  4. Teza nu trebuie să conţină greşeli în definiţii sau demonstraţii.
 2. Pentru redactare:
  1. Teza trebuie sa respecte standardele de publicare ale unei lucrări ştiinţifice;
  2. Nu vor fi incluse în teză demonstrații ale unor rezultate cunoscute decât în măsura în care conţin idei noi şi relevante;
  3. Rezultatele originale prezentate să fie cuprinse în lucrări publicate (acceptate sau trimise la publicare) ale autorului tezei (ca unic autor sau în colaborare) şi citate în teză la locul potrivit
 3. Pentru respectarea eticii în cercetare:
  1. Să fie citate corect rezultatele cunoscute prezentate în teză (autori, lucrare, volum, pagini, rezultat);
  2. În cazul unor rezultate obţinute de alţi autori şi nepublicate candidatul va indica sursa lor;
  3. Sub nici o forma candidatul nu va include în teză rezultate obţinute de alţi autori şi prezentate ca originale.

Anunțuri susțineri teză de doctorat:

 1. Doctorand FELICIAN DUMITRU PREDA – Topological and Monotonicity Methods in the Study of Nonlinear Partial Differential Equations, teză susţinută la data de 8 octombrie 2012, Conducători Ştiinţifici – în co-tutelă CS I dr. Gabriela MARINOSCHI şi Prof. Olivier GOUBET (Franţa)
 2. Doctorand ELENA-ROXANA SGARCEA (ARDELEANU) – Modele de reacţie-difuzie cu chemotaxis, teză susţinută la data de 8 iunie 2012, Conducător Ştiinţific – CS I dr. Gabriela MARINOSCHI
 3. Doctorand GEORGE URECHE – Modele de serii dinamice. Filtrul Kalman, teză susţinută la data de7 iulie 2010, Conducător Ştiinţific – Acad. M. IOSIFESCU
 4. Doctorand DAN LASCU – Procese Markov în teoria probabilistă a numerelor, teză susţinută la data de 25 iunie 2010, Conducător Ştiinţific – Acad. M. IOSIFESCU
 5. Doctorand CORNELIA-ANDREEA CIUTUREANU – Metode în studiul ecuaţiilor neliniare de difuzie, teză susţinută la data de 10 iunie 2010, Conducător Ştiinţific – CS I dr. Gabriela MARINOSCHI
 6. Doctorand ALINA PARASCHIV (ILIE) – Modele de dualitate în programarea matematică cu funcţii de mulţimi, teză susţinută la data de 8 iunie 2009, Conducător Ştiinţific – CS I dr. I.M. STANCU
 7. Doctorand NARCISA TEODORESCU – Programarea fracţionară cu mai multe funcţii-obiectiv, teză susţinută la data de 19 septembrie 2008, Conducător  Ştiinţific – CS I dr. I.M. STANCU
 8. Doctorand MIHAIL-OVIDIU ILEA – Ecuaţii diferenţiale cu parametru mic, cu aplicaţii în cinetica enzimelor, teză susţinută la data de 29 februarie 2008, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 9. Doctorand SANDRA CEZARINA TEODORESCU (COARNĂ) – Metode statistice pentru estimarea repartiţiei daunelor, teză susţinută la data de 28 iulie 2006, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 10. Doctorand EUGENIA PANAITESCU (BĂDESCU) – Modele ale teoriei deciziilor în inteligenţa artificială, teză susţinută la data de 28 iulie 2006, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 11. Doctorand CONSTANŢA ZOE RĂDULESCU – Modele stochastice pentru optimizarea investiţiilor financiare, teză susţinută la data de 28 iunie 2005, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 12. Doctorand CRISTINA GENA DASCĂLU – Metode de analiză a factorilor de risc pentru un sistem informatic de clinică, teză susţinută la data de 25 februarie 2005, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 13. Doctorand ALINA CONSTANTINESCU – Procedee statistice în cazul măsurătorilor repetate, teză susţinută la data de 18 februarie 2005, Conducător  Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 14. Doctorand NICOLETA DIMCEVICI-POESINA – Verificarea ipotezelor statistice prin bioechivalenţa medicamentelor, teză susţinută la data de 21 ianuarie 2005, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 15. Doctorand MARIUS ALEXANDRU TURNEA – Studiul unor modele matematice pentru tranziţii de fază, teză susţinută la data de 6 decembrie 2004, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 16. Doctorand IULIAN ANTONESCU – Programarea matematică cu date inexact. Aplicaţii în probleme de transport maritim, teză susţinută la data de 20 iulie 2004, Conducător Ştiinţific – CS I dr. I.M. STANCU-MINASIAN
 17. Doctorand VICTOR LUCIAN SPIRIDON – Mulţimi fuzzy în modelarea economiei informaţionale, teză susţinută la data de 27 februarie 2004, Conducător  Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 18. Doctorand ELENA NOLICA DRUICĂ – Contribuţii la studiul unui algoritm aleator de optimizare, teză susţinută la data de 15 decembrie 2003, Conducător Ştiinţific – Prof. Dr. Tiberiu POSTELNICU
 19. Doctorand ANCA ILEANA ANTUZA LUPAŢCU – Contribuții la teoria lanţurilor Markov; apariţia unor grupuri de stări, teză susţinută la data de 4 decembrie 2003, Conducător Ştiinţific – Acad. M. IOSIFESCU
 20. Doctorand GHEORGHE DOGARU – Optimizare în problema de transport cu aplicaţii în problema de transport maritim, teză susţinută la data de 29 septembrie 2003, Conducător Ştiinţific – CS I dr. I.M. STANCU-MINASIAN
 21. Doctorand BOGDANA POP – Metode şi algoritmi de reyolvare a problemelor de programare fracţionară fuzzy, teză susţinută la data de 8 aprilie 2003, Conducător Ştiinţific – CS I dr. I.M. STANCU-MINASIAN
 22. Doctorand CRISTIAN ARISTIDE PREDA – Aproximare în analiza armonică, teză susţinută la data de 1 iulie 2002, Conducător Ştiinţific – Acad. M. IOSIFESCU
 23. Doctorand RADU SEBASTIAN TUNARU – Tehnici statistice bazate pe simulare în modelarea variabilelor aleatoare discrete multidimensionale, teză susţinută la data de 11 aprilie 2001, Conducător Ştiinţific – Acad. M. IOSIFESCU

PROCEDURA DE SUSŢINERE A DOCTORATULUI

ETAPE PRE-SUSȚINERE:

 1. Se completează Cererea privind demararea procedurilor. Cererea în două exemplare în original, semnată de doctorand și de conducătorul tezei, trebuie înregistrată în ISMMA după care se înregistrează și la Registratura Academiei Române (AR) și se depune la biroul doctorate (parter), la doamna Luisa Preda.
 2. După depunerea cererii la AR, trebuie completat formularul Date verificare anti-plagiat. Formularul în format electronic se trimite împreună cu teza (în format electronic) la d-nul Firicel Mone la adresa mone@acad.ro cu mențiunea În atenția domnului Firicel Mone. Codurile pentru domenii și specializări, se vor completa din documentele Domenii doctorat și Specializări doctorat.
 3. După emiterea raportului de similitudini (care conform Anexei 1, Capitolul II, art.4 (b) din Anexa la OMENCȘ Nr.3482/24.03.2016, nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii tezei), acesta va fi trimis doctorandului pe e-mail de dl. Mone. Acest raport este validat de către conducătorul de doctorat al tezei prin completarea formularului de Rezoluție a conducătorului care se copiază în 3 exemplare, se semnează de către conducător, se înregistrează la ISMMA și se depun la Directorul adjunct al ISMMA. Rapoartele de similitudini în format electronic se vor trimite și Directorul adjunct al ISMMA. La completarea formularului de Rezoluție a conducătorului se va respecta hotărârea Consiliului Științific al ISMMA prin care au fost stabilite pragurile de suspiciune pentru coeficienții de similitudine astfel:
  • Coeficientul de similitudine 1 trebuie să fie sub 30%
  • Coeficientul de similitudine 2 trebuie să fie sub 5%
 4. După validarea raportului de similitudini se va completa Cererea pentru propunerea Comisiei de îndrumare și control, de către conducătorul de doctorat. Comisia trebuie să fie constituită din trei membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate școlii doctorale sau din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia, dar altele decât cele care se vor propune ca referenți oficiali pentru susținerea publică a tezei. Propunerea pentru Comisia de îndrumare și control se înregistrează în ISMMA se depune la Directorul adjunct al ISMMA care o propune spre aprobare Consiliului Științific al ISMMA.
 5. După aprobarea componenței Comisiei de îndrumare și control, studentul doctorand completează, înregistrează în ISMMA și depune la Directorul adjunct al ISMMA o Cerere de pre-susținere a tezei de doctorat.
 6. După pre-susținerea tezei de doctorat (care poate fi și publică) și completarea Procesului verbal al presusținerii (2 exemplare în original, înregistrate și depuse la secretariatul științific al ISMMA) se pot demara procedurile de susținere publică.

ETAPE SUSŢINERE:

 1. Teza de doctorat se depune la Directorul adjunct al ISMMA în format tipărit – 2 exemplare – și în format electronic (.pdf), împreună cu:
  • rezumatul tezei în limba română și engleză (câte un exemplar tipărit și în format electronic – .pdf);
  • CV-ul doctorandului semnat și datat, de preferat în format european (CV EuroPass);
  • referatul de apreciere al conducătorului de doctorat.
 2. Conducătorul de doctorat completează o Cerere cu propunerea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea publică a tezei. Cererea se înregistrează în ISMMA și la Academia Română și se depune în două exemplare în original, împreună cu un exemplar original al Rezoluției conducătorului la biroul doctorate AR (parter), la d-na Luisa Preda. Conform prevederilor art. 67, alin. (4), din H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Comisia de doctorat va fi formată din 5 membri: Președintele comisiei, conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza, dintre care cel puțin 2 de la instituții care nu fac parte din SCOSAAR. Referenții oficiali trebuie să fie diferiți față de membrii Comisiei de îndrumare și control. Membrii Comisiei de doctorat au titlul de doctor și cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate.
 3. După aprobarea comisiei, pe baza deciziei emise de către SCOSAAR, Directorul adjunct al ISMMA emite și trimite adrese referenților oficiali în baza cărora aceștia vor elabora și trimite la Directorul adjunct al ISMMA, referatele de evaluare a tezei, precum și CV-urile semnate și datate, în termen de 20 de zile de la primirea adresei.
 4. După primirea referatelor de evaluare a tezei din partea comisiei și numai dacă toate referatele sunt favorabile, studentul doctorand completează, înregistrează în ISMMA și depune Cererea pentru fixarea datei de susținere în 2 exemplare originale la Directorul adjunct al ISMMA. Cererea trebuie depusă cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Data pentru susținerea în ședință publică trebuie fixată cu minimum 30 de zile calendaristice după data la care a avut loc presusținerea. Dacă unul sau mai multe referate nu sunt favorabile, teza se restituie doctorandului, urmând ca în termen de 30 zile, aceasta să revizuiască teza în conformitate cu observațiile din referatele de evaluare.
 5. Directorul adjunct al ISMMA întocmește și afișează pe site-ul ISMMA, anunțul pentru susținerea publică a tezei, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Anunțul este însoțit de CV-ul doctorandului, CV-urile celor 5 membri ai Comisiei de doctorat, precum și de rezumatul tezei în limba română și engleză.
 6. La susținerea publică a tezei, studentul-doctorand are la dispoziție maximum 25-30 de minute pentru a prezenta rezultatele obținute în timpul stagiului doctoral. În decursul susținerii publice trebuie să aibă loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri care se consemnează într-un proces verbal.
 7. Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat, precum și a rapoartelor referenților oficiali, Comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Evaluarea tezei și atribuirea calificativelor se va face conform criteriilor în vigoare aprobate de Comisia de Matematică din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 8. Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea unuia dintre calificativele Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, Comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU spre validare. CNATDCU după evaluarea dosarului, propune ministrului educației naționale acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
 9. În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, Comisia de doctorat precizează elementele de conținut care urmează să fie revizuite în teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. Cea de-a doua susținere publică se va face cu aceeași Comisie de doctorat ca și la prima susținere. Dacă și la a doua susținere publică se acordă calificativului Nesatisfăcător, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

LISTA ACTELOR AFLATE ÎN DOSARUL ELECTRONIC:

 1. a) Copie scanată a actului de identitate;
 2. b) Copie scanată a actului de naștere;
 3. c) Copie scanată a certificatului de căsătorie;
 4. d) CV-ul doctorandului, semnat și datat;
 5. e) Decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
 6. f) Contractul de studii universitare și actele adiționale (Planul de studii doctorale);
 7. g) Cererea doctorandului privind demararea procedurilor de evaluare de către comisia de îndrumare, semnată de doctorand, înregistrată la școala doctorală și avizată de conducătorul de doctorat;
 8. h) Copie scanată după declarația semnată de doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 65 alin. (5) – (7) din codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011;
 9. i) Un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat; prima pagină a raportului cuprinde mențiunea olografă „lucrarea nu conține elemente de plagiat”, numele conducătorului în clar și semnătura acestuia;
 10. j) Referat preliminar susținerii publice a tezei, întocmit de școala doctorală și documente care atestă parcursul programului de studii (planul de studii, procese verbale examene și referate);
 11. k) Propunerea comisiei de susținere publică, formulată și semnată de conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul Științific al SCOSAAR;
 12. l) CV-urile celor 5 membri ai comisiei de susținere publică;
 13. m) Decizia de numire a comisiei de susținere publică eliberată de SCOSAAR;
 14. n) Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat (înregistrată la Institutul coordonator cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere) formulată de doctorand și avizată de conducătorul de doctorat, de președintele comisiei de susținere și de directorul departamentului;
 15. o) Anunțul pentru susținerea publică (întocmit cu 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere);
 16. p) Adeverință privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei la biblioteca Institutului coordonator;
 17. q) Rapoartele celor 3 referenți oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia (copii scanate sau documente semnate electronic);
 18. r) Referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat;
 19. s) Avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei;
 20. t) PV al susținerii publice și anexa cu întrebări și răspunsuri, inclusiv propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei (copie scanată sau document semnat electronic);
 21. u) Rezumatul tezei de doctorat;
 22. v) Teza de doctorat și anexele;
 23. w) Lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale și copii ale publicațiilor;
 24. x) Declarația doctorandului privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
 25. y) Copii acte de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licență, foaie matricolă).
 • Dosarul electronic este însoțit de unul fizic care conține:
  – Adresa de înaintare
  – Etichetă dosar
  – Chitanță de achitare a taxei de susținere a tezei (excepție doctoranzii din ISMMA) – 600lei
  – OPIS cu documentele incluse în dosar
  – Toate documentele (a)-(y) cu excepția punctului (v) care va fi înlocuit de un exemplar tipărit al tezei

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA ELIBERĂRII DIPLOMEI DE DOCTOR ÎN MATEMATICĂ:

 1. Fișa personală a doctorandului;
 2. Proces verbal al Comisiei de susținere publică a tezei cu rezultatul votării propunerii de acordare a titlului științific de doctor;
 3. Referatul final de verificare a lucrărilor din care rezultă îndeplinirea cerințelor legale de susținere publică a tezei de doctorat;
 4. Copie legalizată după certificatul de naștere;
 5. Copie legalizată după certificatul de căsătorie;
 6. Copie după Hotărârea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru conferirea titlului de doctor (poziția … din anexa …. privind Academia Română);
 7. Adresa oficială din partea ISMMA din care rezultă că doctorul în matematică pentru care se solicită eliberarea diplomei nu are față de institut datorii materiale rezultate din desfășurarea activității de cercetare și învățământ pentru obținerea titlului științific de doctor în matematică;
 8. Copie după chitanța de plată la casieria aparatului central al Academiei Române (Nr. …….) a sumei de 100 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea diplomei de doctor.
 9. Notă privind limba oficială de pregătire a doctoratului și titlul tezei de doctorat în limba romană și engleză.

CERERI:

 1. Model Cerere de prelungire stagiu
 2. Model Cerere perioada de grație
 3. Model Cerere retragere
 4. Model Cerere schimbare titlu teză

FORMULARE EXAMENE / REFERATE:

 1. Cerere examen
 2. Proces verbal examen
 3. Cerere Proiect cercetare
 4. Proces verbal Proiect cercetare
 5. Cerere Raport cercetare
 6. Proces verbal Raport cercetare
 7. Catalog examen

METODOLOGII:

 1. Metodologie susținere teză de doctorat
 2. Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand
 3. Metodologie privind acordarea burselor
 4. Metodologie privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR
 5. Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat
 6. Metodologie pentru analiza și aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
 7. Metodologie privind doctoratele în cotutelă
 8. Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi
 9. Metodologie privind schimbarea conducătorilor de doctorat
 10. Metodologie privind transferul rezultatelor formative între programe de studii