Conducere

 • Gabriela MARINOSCHI – director (Webpage)
 • Stelian ION – director adjunct (Webpage)

Consiliul Ştiinţific

 • Viorel BARBU – membru al Academiei Române
 • Dorin IEȘAN – membru corespondent al Academiei Române
 • Stelian ION (Secretar al Consiliului Ştiinţific)
 • Liviu MARIN
 • Gabriela MARINOSCHI (Preşedinte al Consiliului Ştiinţific) – membru corespondent al Academiei Române
 • Vasile PREDA
 • Marius RĂDULESCU
 • Ioan TOMESCU – membru corespondent al Academiei Române
 • Gheorghiţă ZBĂGANU

Colective cercetare

Ion NECOARĂ - CS Iion.necoara@upb.ro
Gheorghita ZBĂGANU - CS I (coordonator)gheorghitazbaganu@yahoo.com
Udrea PĂUN - CS IIIpaun@csm.ro
Anişoara RĂDUCAN - CS III anaraducan@yahoo.ca
Gabriela SEBE - CS IIIigsebe@yahoo.com
Mariana SIBICEANU - CS IIImarianasibiceanu@gmail.com
Valentin IONESCU - CSvionescu@csm.ro
Mihai POSTOLACHE - CS Iemscolar@yahoo.com
Cristian PREDA - CS Icristian.preda@univ-lille2.fr
Vasile PREDA - CS I (coordonator)vasilepreda0@gmail.com
Marius RĂDULESCU - CS Imradulescu.csmro@yahoo.com
Ioan STANCU - CS Istancu_minasian@yahoo.com
Miruna BELDIMAN - CS IImiruna.m@gmail.com
Aida TOMA - CS IIaida_toma@yahoo.com
Alexandru AGAPIE - CS IIIalexandru.agapie@csie.ase.ro
Andreea RUSU-STANCU - CS IIIandreea_madalina_s@yahoo.com
Silviu-Laurenţiu VASILE - CS IIIvsl@fmi.unibuc.ro
Bogdan ALEXE - CSbogdan.alexe@fmi.unibuc.ro
Luiza BADIN - CSluizab@ase.ro
Florentina ŞUTER - CSflorentina.suter@fmi.unibuc.ro
Cristian-Mihai CAZACU - CS Icristian.cazacu@fmi.unibuc.ro
Cecil GRUNFELD - CS Igrunfeld_51@yahoo.com
Liviu MARIN - CS I (coordonator)marin.liviu@gmail.com
Gabriela MARINOSCHI - CS Igabimarinoschi@yahoo.com
Sorin-Daniel MICU - CS Isd_micu@yahoo.com
Mihai MIHĂILESCU - CS Immihailes@yahoo.com
Dumitru POPESCU - CS Idghpopescu@gmail.com
Gabriel Eduard VÎLCU - CS Igvilcu@upg-ploiesti.ro
Stelian ION - CS IIro_diff@yahoo.com
Tudor IONESCU - CS IItd.c.ionescu@gmail.com
Oana-Valeria LUPAŞCU-STAMATE - CS IIoana.lupascu@yahoo.com
Dorin MARINESCU - CS IImarinescu.dorin@gmail.com
Ştefan-Gicu CRUCEANU - CS IIIgcruceanu@yahoo.com
Maria FĂRCĂȘEANU - CS IIIfarcaseanu.maria@yahoo.com
Andreea GRECU - CS IIIandreea.grecu@fmi.unibuc.ro
Marian PETRICĂ - CSmarianpetrica11@gmail.com
Mihai BUCĂTARU - ACbucatarumihai95@gmail.com
Vlad Raul CONSTANTINESCU - ACvlad_constantinescu95@yahoo.com

Administrare

 • Florica GRIGORE – contabil şef email: fefe_grigore@yahoo.com
 • Elena STOIAN – contabil email: inst.ismma@yahoo.com
 • Mihaela BOTIŞ – asistent email: maoesme@yahoo.com
 • Denisa NIŢESCU – secretar email: office@ismma.ro, tartaudenisa@gmail.com

Comisia de etică

 • Preşedinte:
  • Marius Rădulescu
 • Membrii
  • Oana Stamate
  • Tudor Ionescu
  • Ana-Maria Răducan
  • Denisa Nițescu

Membrii de onoare

 • Professor Ioan CUCULESCU – corresponding member of the Romanian Academy

Cercetători emeriţi

 • Cercetător ştiinţific I dr. Mioara BUICULESCU
 • Cercetător ştiinţific I dr. Vladimir CARDOȘ
 • Cercetător ştiinţific I dr. Horia DUMITRESCU
 • Profesor dr. Tiberiu POSTELNICU

Cercetători asociaţi

 • Professor Viorel BARBU – membru al Academiei Române
 • Professor Alexandru MOREGA – membru corespondent al Academiei Române
 • Professor Ioan TOMESCU – membru corespondent al Academiei Române
 • Voicu BOSCAIU