Istoric

Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române (prescurtat ISMMA) a fost înfiinţat în baza HG 1366 din 27 decembrie 2001, art.1 al b), publicată în M.Of. nr. 55/25 ianuarie 2002, prin care s-a dispus fuzionarea Institutului de Matematică Aplicată și a Centrului de Statistică Matematică „Gheorghe Mihoc” – unități de cercetare aflate în subordinea Academiei Române.

Centrul de Statistică Matematică a fost fondat la 1 aprilie 1964 ca institut de cercetare al Academiei Române. Nucleul său de bază a provenit din secţia de probabilități a Institutului de Matematică, care a fost fondat în 1949 ca unitate al aceluiaşi for de cultură şi ştiinţă. Promotorul înfiinţării Centrului a fost profesorul Gheorghe Mihoc (1906-1981), care a devenit primul director al Centrului și după care Centrul a fost numit în 1997. Profesorul Marius Iosifescu a fost director al Centrului de Statistică Matematică din 1997 până în 2020.

Cercetările în studiul modelelor din mecanica mediilor continue evidenţiate cu precădere înainte de 1990 au precedat studiile de matematică aplicată. Oficializarea cercetărilor de matematică aplicată în sensul definit în textul pledoarie s-a produs în anul 1991, o dată cu înfiinţarea Institutului de Matematică Aplicată al Academiei Române. Demersurile pentru această realizare au fost făcute cu abnegaţie de către prof. Adelina Georgescu (1942-2010) împreună cu un grup de cercetători de la INCREST şi de la Institutul de Meterologie şi Hidrologie din Bucureşti, sub atenta călăuzire a academicianului Caius Iacob şi cu sprijinul esenţial al academicianului N.N. Constantinescu (secretarul general al Academiei Române în acea perioadă).

Convingerea că matematica trebuie să se apropie de problemele vieţii şi să relaţioneze cu universul fizicii, economiei sau biologiei a determinat astfel ca cercetările de matematică aplicată să se desfășoare de acum într-un cadru instituţional. Prof. Adelina Georgescu a fost prima directoare al acestui institut până în 1995, urmată de prof. Dorel Homentcovschi până în 2001. În 1992, prof. Adelina Georgescu a pus bazele Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI) care continuă şi astăzi tradiţia organizării conferinţelor anuale de matematică aplicată şi editează revista ROMAI.