Misiune:
  • cercetare științifica fundamentală în teoria probabilităţilor, statistică matematică, cercetări operaţionale, optimizare, ecuaţii cu derivate parţiale, teoria controlului optimal, sisteme dinamice, analiză numerică, mecanica fluidelor;
  • modelare matematică, analiza şi controlul modelelor din : ştiinţele vieţii şi mediului, ştiinţe inginereşti, economie;
  • cercetări interdisciplinare.